ช่องทางรับรายได้เจอเนส Jeunesse

ช่องทางรับรายได้เจอเนส ทำความเข้าใจแผนการตลาด 6 ข้อที่ให้เข้าใจจริงๆ จะได้รู้ว่าเราโชคดีแค่ไหนที่เจอโอกาส ทางธุรกิจนี้ 3-5 ปี ชีวิตเปลี่ยนแปลง 100% คุ้มค่ากับการแลก “เคล็ดลับ สร้างทีม ตัวเองให้ได้”

ช่องทางรับรายได้เจอเนส

ข้อ 3 เกิด จากทีม ช่วยกันวาง เรียกว่า cycle

300cv/600cv = 1 cycle

1 cycle = 1,225 บาท

ข้อ 4 ค่าลิขสิทธิ์ สาขา

Gen 1-7 เปอร์เซ็นต์จ่ายตามลำดับ Gen คำนวณ ตามรายได้ จากข้อ 3 Volum ยอดขายทั้งทีมจาก ข้อ3 ตัวอย่าง

Gen 1

ได้รับรายได้ 1 cyc Gen 1 ได้รับรายได้ 1,225 ฿

ที่ปรึกษาได้รายได้ 20 %

1,225 ฿ x 20%=245 ฿ ทุกๆ Cyc


Gen 2

ได้รับรายได้ 1 cyc Gen 2 ได้รับรายได้ 1,225 ฿

ที่ปรึกษาได้รายได้ 15 %

1,225 ฿ x 15%=183.75 ฿ ทุกๆ Cyc


Gen 3

ได้รับรายได้ 1 cyc Gen 3 ได้รับรายได้ 1,225 ฿

ที่ปรึกษาได้รายได้ 10 %

1,225 ฿ x 10%=122.5 ฿ ทุกๆ Cyc

 

ข้อ 5 ส่วนแบ่งตลาด 3 % จากยอดขายทั่วโลก ในตำแหน่ง Diamond

ข้อ 6 ท่องเที่ยว ปี ละ 2 ครั้ง

Facebook Comments

You may also like...