Step1 ก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์

ก่อนจะเริ่มต้นทำธุรกิจ ธุรกิจออนไลน์(Online) เราต้องรู้หลักการก่อนว่าต้องทำยังไงแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ ต่างอะไรกับธุรกิจที่เปิดร้านแบบ ออฟไลน์(Office)ทั่วๆไป เราต้องยอมรับว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องทำให้เข้ากับยุคกับสมัยแล้วออนไลน์ก็ยังเริ่มต้นได้ง่ายกว่าธุรกิจอื่นมาดูกันว่าเราต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้างในเบื้องต้น

  • ขายอะไรในออนไลน์
  • กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราคือใคร?
  • ผลตอบแทนเท่าไหร่?
  • คุ้มกับการเสียเวลาและลงแรงไปไหม

ก่อนจะเริ่มต้นทำธุรกิจ ออนไลน์

Facebook Comments

You may also like...